Har TV-bilderna i hemmen samma verkan som fotografierna?

Fråga: Änglarna kommer inte in i ett hem vari det finns bilder på levande varelser. Vad är då domen för bilderna som visas i TV? Jag tror inte att något hem undkommer det.

Svar: TV-bilderna har inte samma dom som de orörliga bilderna i hemmen. Ty de kommer och går.

´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz

´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî

´Abdullâh al-Qu´ûd