Har revolutioner och uppror något med islam att göra?

´Allâmah Sâlih bin Muhammad al-Luhaydân
Kassettbandet ””Aqwâl-ul-´Ulam⒠fîl-Djihâd””

Fråga: Hör revolutioner och uppror till islams drag? Har de något med kamp att göra?

Svar: Om frågan ändå löd på följande sätt:

”Har kaos och orsaker till orätt blodgjutning något med islam att göra?”

Det är just vad dessa frågor består av. Dessa handlingar hör till de värsta orsakerna bakom morden i de islamiska länderna. Om vi tittar till de otrognas länder, som t ex judarna som är en grupp av ditflyttade människor från alla världens hörn, finner vi aldrig någon revolution. De stora länderna i öst och väst har inte heller haft det på ett bra tag. Endast de som inte bryr sig om sitt samfunds välfärd utför revolutioner och uppror.

Dessa handlingar är anledningen till att samfundet slits sönder. De är anledningen till blodgjutning. De är anledningen till att fienden tar makt över oss. Dess ondska är klar och tydlig medan dess godhet är antingen minimal eller obefintlig helt och hållet. Det första upproret som muslimerna råkade ut för var upproret och mordet på ´Uthmân (radhiya Allâhu ´anh). Samtliga följeslagare (radhiya Allâhu ´anhum) var enade om att fördöma denna handling. Samtliga muslimer är ålagda att läsa om dessa frågor.

Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) beordrade att man lyder och lyssnar till makthavaren. Han förbjöd meningsskiljaktigheter. När Bagdads lärda hade samlats och begett sig till Imâm Ahmad för att fördöma dåtidens kalif, blev han arg på dem och fördömde dem strängt. Han klargjorde för dem att deras handling är farlig och fel och allt gott ligger i att följa Salaf.