Har ni läst dessa böcker?

Fråga: Vi skulle vilja veta hur ens kärlek och hat ska vara gentemot muslimer. Innebär hatet att man undviker personen som förfelar, slutar hälsa till honom och varken besöker honom vid eventuell insjuknad eller går med hans begravningståg?

Svar: Svaret hittar ni i Salafs böcker. I och med att många ungdomar inte läser Salafs böcker tycks dessa frågor aldrig ta slut. Den som läser Salafs böcker vet hur kärlek och hat ska implementeras på otrogna och olikartade Ahl-ul-Bid´a som Râfidhah, Murdji’ah, Djahmiyyah, Mu´tazilah, Sûfiyyah i form av panenteister och gravdyrkare och andra. Det står klart och tydligt där.

Salafs metodik har aldrig genomgått en epok utan att de klargjort de samtida människornas tillstånd. Har ni läst vad Ibn Abî Hâtim sade i sin dogmatiska avhandling? Har ni läst al-Khallâls ”as-Sunnah”, al-Âdjurrîs ”ash-Sharî´ah”, Ibn Battahs ”al-Ibânah”, al-Lâlakâ’îs ”Sharh Usûl I´tiqâd Ahl-is-Sunnah wal-Djamâ´ah” eller al-Barbahârîs ”Sharh-us-Sunnah”? Har ni läst de böckerna? Våra ungdomar har inte läst dem. Varför ställer ni alltid liknande frågor? Vi kan inte leka med religionen och vända kappan efter vinden. Vårt förhållande till Ahl-ul-Bid´a är klart och tydligt; vi undviker dem och bojkottar dem. Om du anar att någon av dem kommer att acceptera sanningen, får du kalla på honom och förklara för honom utan att vara med honom, umgås med honom och vara vän med honom. Ska det gå dagar, månader och år utan att du klargör något för honom? Det är inget Allâh (tabârak wa ta´âlâ) behagas av och det har verkligen ingenting med Salafs metodik att göra.

Vi måste värna om Salafs fundament och bita tag i dem med våra kindtänder. Det är förvisso obligatoriskt att slå vakt om sanningen, vägledningen och ljuset. Om du ser en innovatör tendera till sanningen, får du vara någorlunda trevlig mot honom för att förse honom med sanningen så att han återvänder till Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Kalla på honom vist och fint. Klargör för honom. Antingen accepterar han eller också ska han betraktas som sina vilsna bröder och umgängen.

al-Baghawî, as-Sâbûnî och andra imamer utropade Ahl-us-Sunnahs enighet om att Ahl-ul-Bid´a ska undvikas, hatas och bojkottas. Ahl-ul-Bid´a bojkottas för alltid. Annars är det inte tillåtet att bojkotta en person på grund av personlig osämja längre än tre dygn. Bojkott till följd av innovationer upphör inte förrän innovatören återvänder till sanningen. Läs dessa böcker så kommer ni att anamma Salafs metodik och inte från mig. Hämta den från de pålitliga källorna.