Har ni hittat Irdjâ’ hos Ahl-us-Sunnah än?

Ni gentemot Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah hatiska människor! Till Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs mest kända drag hör rättvisa och opartiskhet. De kallar riktiga Murdji’ah för ”Murdji’ah” eftersom de utesluter handlingarna ur tron. Enligt vissa av dem består tron endast av kännedom medan andra säger att tron består endast av tal och ingen handling. Murdji’ah al-Fuqahâ’ säger att tron består endast av hjärtats bekräftelse och tungans tal. Alla är enade om att utesluta handlingarna ur tron, att den varken stiger eller sjunker, att den syndigaste människan har lika stark tro som Djibrîl och Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) och att tron inte varierar bland folk. Har ni hittat denna vilsna dogm hos Ahl-us-Sunnah som ni bekrigar och anklagar för Irdjâ’ och extrem Irdjâ’?