Har ni förstått den här vidriga läran?

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

”Därefter reste Han Sig över tronen.”1

Han sade också i kapitlet al-Furqân:

ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

”Därefter reste Han Sig över tronen, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!”2

Det är ett ytterligare bevis för att resningen över tronen ägde rum efter att Han (subhânahu wa ta´âlâ) hade skapat och upphöjt himlarna. Tronen var skapad innan himlarna. Om resningen hade betytt maktövertag hade Han inte sagt så. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh bestämde skapelsernas öden 50.000 år innan Han skapade himlarna och jorden medan Hans tron var ovanpå vattnet.”3

Den har kanske funnits flera miljoner år innan himlarna skapades, men ödena skrevs ned 50.000 år innan himlarna och jorden skapades samtidigt som tronen var ovanpå vattnet. Era idioter! Hur kommer det sig att maktövertaget skedde först efter denna kolossalt långa period? Var det någon annan än Allâh som hade makten över tronen eller var den bortom all kontroll? Titta på dessa idioters lära och vilken villfarelse den består av! Vi ställer den här frågan till dem:

Allâh skapade tronen innan himlarna och bara Allâh vet hur länge innan. Var det någon annan än Allâh som hade makten över tronen under tiden? Fick Allâh (´azza wa djall) makten över tronen först efter att ha skapat himlarna och jorden?

Allâh skapade tronen innan himlarna och bara Allâh vet hur länge innan. Om vi säger att resningen betyder maktövertag innebär det att tronen var bortom Allâhs makt, förmåga och kontroll till dess att Han skapade himlarna och jorden. Först då fick Allâh förmågan och tog makten över tronen!!! Har ni förstått den här vidriga läran?

113:2

225:59

3Muslim (2653).