Har ni fina drag?

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (2/273-274)

Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

I samband med att al-´Abbâs blev tillfångatagen på Badr-dagen, hånades han av muslimerna för hans otro och klippning av släktband. ´Alî (radhiya Allâhu ´anh) fördömde honom å det grövsta varpå al-´Abbâs sade: ”Varför nämner ni våra dåliga drag och inte våra fina drag?” ´Alî sade: ”Har ni fina drag?” al-´Abbâs sade: ”Ja. Vi vistas i Heliga moskén, täcker Ka´bah och vattnar vallfärdarna.” Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall) en avvisning mot al-´Abbâs:

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُوْلَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ

DET ÄR inte rätt att avgudadyrkare som vittnar mot sig själva om otro, gör besök i Allâhs moskéer eller befattar sig med deras underhåll. Allt vad dessa människor har strävat efter har gått om intet och Elden skall bli deras eviga boning.”1

Det vill säga att avgudadyrkare inte ska vara i Allâhs moskéer. Allâh påbjöd muslimerna att förbjuda dem från moskéerna. Ty moskéer är ämnade för dyrkan av Allâh allena, och den som hädar Allâh hör inte hemma där.

Utifrån denna vers anser vissa lärde att ordet (عمارة) åsyftar moskébygge och moskérenovering. Det vill säga att den otrogne inte får bidra med det om han så skulle testamentera det – hans testamente avslås. Andra menar att ordet (عمارة) här åsyftar inträde och vistelse i moské. al-Hasan sade:

Det tillkommer inte avgudadyrkarna att få fritt inträde till Heliga moskén.”

19:17