Har mostern eller fastern samma status som den biologiska modern?

Fråga: Har mostern eller fastern samma status som den biologiska modern?

Svar: Nej. Hon skall dock behandlas som modern sett till respekt och ära. Hon har dock inte samma dom som modern sett till moderns status. Hon är ingen moder, hon är en moster och mostern har moderns status när det kommer till tillgivenhet, respekt och ära.