Har missat 25 dagar av Ramadhân och vill fasta 6 i Shawwâl

Fråga: Kan den som har missat tjugofem dagar i Ramadhân fasta de sex dagarna i Shawwâl?

Svar: Det kan han inte göra. Efter att ha tagit igen Ramadhân-dagarna är Shawwâl över. Han är först och främst skyldig att ta igen de obligatoriska dagarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Att fasta Ramadhân och efterfölja den med att fasta sex dagar i Shawwâl, är som att fasta ett helt år.”

Han måste först fasta och ta igen alla Ramadhân-dagar. Om det därefter finns sex dagar kvar av Shawwâl fastar han dem.