Har memorerat hela Qur’ânen, men…

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ

”Om de otrogna ägde allt på jorden och lika mycket därtill och med detta ville friköpa sig från straff på Uppståndelsens dag, skulle detta vägras dem; dem väntar ett plågsamt straff. De vill komma bort från Elden, men de kan inte komma bort; deras lidande är utan slut.”1

Ibn Mardûyah rapporterade via al-Mas´ûdî, från Yazîd bin Suhayb al-Faqîr, från Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anh) som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det kommer att finnas människor som skall gå ut ur Elden och in i paradiset.”

al-Faqîr sade: ”Jag sade till Djâbir bin ´Abdillâh: ”Allâh säger ju:

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا

”De vill komma bort från Elden, men de kan inte komma bort.”

Han sade: ”Läs början av versen:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”Om de otrogna ägde allt på jorden och lika mycket därtill och med detta ville friköpa sig från straff på Uppståndelsens dag, skulle detta vägras dem; dem väntar ett plågsamt straff.”

Den handlar nämligen om de otrogna.”

Imâm Ahmad och Muslim har rapporterat samma hadîth via andra håll från Yazîd al-Faqîr, från Djâbir.

Ibn Abî Hâtim sade: al-Hasan bin Muhammad bin Abî Shaybah al-Wâsitî berättade för oss: Yazîd bin Hârûn berättade för oss: Mubârak bin Fadhâlah underrättade oss: Yazîd al-Faqîr berättade för mig:

”Jag satt hos Djâbir bin ´Abdillâh medan han talade. Han talade om att folk skall lämna helvetet. Det var något som jag förkastade då. Jag blev arg och sade: ”Jag förvånas inte över att folk säger så, men jag förvånas över att ni, Muhammads följeslagare, säger så. Allâh säger ju:

يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُواْ مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا

”De vill komma bort från Elden, men de kan inte komma bort.”

Hans vänner skällde ut mig. Han var den mildaste av dem och sade: ”Låt honom vara. Den versen handlar om de otrogna.” Han läste upp:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”Om de otrogna ägde allt på jorden och lika mycket därtill och med detta ville friköpa sig från straff på Uppståndelsens dag, skulle detta vägras dem; dem väntar ett plågsamt straff.”

Läser du inte Qur’ânen?” Jag svarade: ”Jo, jag har memorerat den.” Han sade: ”Säger inte Allâh:

عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

Helt visst skall din Herre vid Uppståndelsen ge dig en berömvärd plats.”2?

Det är den platsen. Allâh skall låta människor vara i Elden på grund av deras synder. Däri skall de vistas så länge Han vill. Under tiden kommer Han inte att tala till dem. När Han vill ta ut dem därifrån, gör Han det.” al-Faqîr sade: ”Efter det kunde jag inte beljuga det längre.”

Sedan sade Ibn Mardûyah: Da´ladj bin Ahmad berättade för oss: ´Amr bin Hafs as-Sadûsî berättade för mig: ´Âsim bin ´Alî berättade för oss: al-´Abbâs bin al-Fadhl underrättade mig: Sa´îd bin al-Muhallab berättade för oss: Talq bin Habîb berättade för mig:

Jag var en av dem som beljög medlingen mest tills att jag träffade Djâbir bin ´Abdillâh. Jag läste upp för honom alla verser om den eviga vistelsen i Elden som jag kunde komma på. Han sade: ”Talq! Kan du Qur’ânen och Sunnah mer än jag? Allt det som du har läst handlar om hedningarna. De aktuella människorna har syndat och skall straffas för sina synder. Därefter lämnar de Elden.” Därpå lade han sina händer på sina öron och sade: ”Må ni bli döva om jag inte har hört Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

De skall lämna Elden efter att ha hamnat i den.”

Vi läser precis det du har läst.”

15:36-37

217:79