Har ISIS tagit makten via militärkupp?

Fråga: Vissa säger att Abû Bakr al-Baghdâdî är en makthavare via militärkupp och till följd därav är hans ledarskap legitimt. Hur avvisar ni det tvivlet?

Svar: Tvivlet är svagare än spindelnätet. En makthavare via militärkupp är han som tar makten med våld och sedan stabiliserar maktinnehavet. Vad dessa människor beträffar, så har de inte alls tagit makten med våld. De bara krigar mot folket därborta. De är Khawâridj. Studenten, än mindre den lärde, skall inte tvivla på att de är Khawâridj och att vissa besitter Khawâridjs egenskaper. Sett till Ahl-us-Sunnahs lärdas definition av makthavaren via militärkupp finns en sådan person inte alls därborta.

Föreskriften bevisar att Khawâridj kommer aldrig att få ett land och att de är generationer som dyker upp i det här samfundet; så fort en generation dyker upp huggs den av till dess att ad-Dadjdjâl dyker upp bland dem. De har inget land, de har ingen myndighet. De bara krigar mot människorna därborta och de har ingen stabilitet så att det skall sägas att han är en makthavare via militärkupp. Han gör bara revolt mot folket.