Har inte skrivit ett ord i al-Qaradhâwîs “al-Halâl wal-Harâm”

Den senaste tiden har jag fått många frågor om omslaget till de senaste upplagorna av al-Qaradhâwîs bok ”al-Halâl wal-Harâm” och att det är jag som har utdragit och dömt hadîtherna i den. Det är helt fel, vilket jag har klargjort i förordet till min bok ”Ghâyat-ul-Marâm”. Kommentarerna som finns i hans bok är skrivna av honom. Jag har inte skrivit ett ord i den. Och trots att han bara har hämtat citat från olika källor, så finns det många vetenskapliga och Hadîth-relaterade fel i dem. Också förtiger han tiotals hadîthers tillstånd, vilket skiljer sig från min metodik i mina böcker och granskningar. Därför är det inte tillåtet att tillskriva mig något av den bokens kommentarer. Hur skall de tillskrivas mig när jag många gånger står för rena motsatsen i ”Ghâyat-ul-Marâm”, något smarta läsare har uppmärksammat.