Har inte betalat allmosa i femton år

Fråga: Jag har inte betalat allmosa i femton år. Vad skall jag göra om jag har ångrat mig och vill betala allmosa?

Svar: Betala allmosa för de tidigare åren. Räkna summan och betala den. Ditt samvete renas inte på något annat sätt. Det är din skuld hos Allâh. Räkna summan och betala den.