Har inget med Irdjâ’ att göra

Fråga: Vissa forskare säger att Irdjâ’ har påverkat somliga lärda varefter de inte gör Takfîr på den som inte ber utav slarv och lathet. Stämmer det oinskränkt?

Svar: Det stämmer inte. Takfîr på den som inte ber utav slarv och lathet har inget med Irdjâ’ att göra. Ahl-us-Sunnah har delade åsikter om Takfîr på den som inte ber utav slarv och lathet samt alla andra islamiska pelare. Det handlar om Takfîr på den som inte ber men också den som lämnar en annan islamisk pelare som allmosan, fastan och vallfärden. Dessa åsikter rapporteras från Imâm Ahmad och andra. Det finns flera rapporteringar från Imâm Ahmad kring Takfîr på den som lämnar en islamisk pelare. Det är märkligt hur Imâm Ahmad har fem åsikter om den som lämnar någon av de islamiska pelarna frånsett trosbekännelsen:

1 – Takfîr på den som lämnar en enda islamisk pelare.

2 – Takfîr på den som inte ber och betalar allmosan.

3 – Takfîr på den som inte ber och betalar allmosan samt krigar mot ledaren för det också och inte oinskränkt.

4 – Takfîr på den som inte ber.

5 – Den har jag glömt.

Sammanfattningsvis har Takfîr på den som inte ber utav slarv och lathet inget med Irjdâ’ att göra. Det forskaren har sagt kan alltså diskuteras.