Har inget med de fyra imamerna att göra

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 135

Vi befaller alla som associeras med de fyra imamerna att först och främst anamma de fyra imamernas dogm. Ni ska ha kunskap om deras metod, tillvägagångssätt och kallelse. Jag svär vid Allâh att jag har fått reda på att vissa Shâfi´iyyah blev arga när de fick reda på att ash-Shâfi´îs ”al-Umm” skulle tryckas. Hur så? Därför att bokens innehåll avslöjar hur långt borta dessa människor verkligen är från ash-Shâfi´îs rättsskola och metodik. Detsamma kan du säga om resten. Oftast har dessa människor inget samröre alls med imamerna – inget annat än tillskrivning. De förhåller sig inte till Qur’ânen och Sunnah som imamerna, de har inte samma dogm som imamerna. Imamernas dogm har ingenting med dessa människors dogm att göra. Mâliks dogm, ash-Shâfi´îs dogm, Ahmads dogm, ´Umars dogm, Abû Bakrs dogm och Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dogm var en och samma dogm. Mâlik lämnade aldrig dogmen i Qur’ânen, Sunnah och Salafs samstämmighet. Inte heller gjorde ash-Shâfi´î, Ahmad, al-Awzâ´î eller al-Bukhârî det. Det kan de och deras verk bekräfta.

Ta och läs i al-Bukhârîs ”Khalqu Af´âl-il-´Ibâd”. Du ser att många dogmer som anammades av Djahmiyyah, och till följd av vilka Salaf beskyllde dem för otro, anammas av dessa människor som associerar sig själva med Sunnah. Ni respekterar Salaf, älskar dem och erkänner deras ledarskap, men Salaf beskyllde folk som har samma dogm som ni för otro! De beskyllde Djahm för otro på grund av dogmer som ni själva har! Varför bävar ni inte för Allâh för er egen skull men också för samfundets skull?