Har hustrun mer rätt till försörjning än modern?

Fråga: Har hustrun mer rätt till försörjning än modern eller tvärtom?

Svar: Försörjning måste ske i tur och ordning. Först skall du försörja dig själv. Därefter hustrun eftersom hon är begränsad på grund av maken. Därefter kommer barnen. Därefter kommer föräldrarna. Därefter kommer de resterande släktingarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Börja med dig själv och därefter med dem som du måste försörja.”