Har hon rätt till arv?

Fråga: En man svär vid Allâh att hans hustru är skild om hon går till sin syster, talar med henne eller tar emot henne i sitt eget hem. Innan något av det sker dör mannen. Får hon ärva honom?

Svar: Om hon går ut innan hans död, ärver hon inte honom. Om hon går ut efter hans död, ärver hon honom. Du syftar på det första alternativet.

Här måste villkoret klargöras. Hon kan faktiskt ärva honom i det första alternativet. När en man sätter villkor för en skilsmässa, kan han antingen syfta på verklig skilsmässa. I så fall gäller det angivna svaret. Eller också kan han syfta på hot och hyfsning. I så fall skils hon inte varför hon har rätt till arv.