Har en kvinna som har bett om Khul´ rätt till försörjning?

Jag frågade Ahmad om kvinnan som bett om Khul´ har rätt till att maken försörjer henne? Han svarade:

“Hur skall hon ha rätt till försörjning när det är hon som har lämnat honom? Samma sak gäller om hon skulle vara havande.”

al-Musayyab berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Yahyâ bin Bishr som hörde ´Ikrimah säga:

“En kvinna som har bett om Khul´  har varken rätt till hushåll eller uppehälle. Hon har nu lösgjort sig från honom och ingen är skyldig den andre något.”

al-Musayyab berättade för oss: Ibn-ul-Mubârak berättade för oss, från Sufyân, från Hammâd som sade om kvinnan som lösgjort sig själv och är havande:

“Hon har rätt till försörjning och hushåll så länge det inte var hans villkor att hon inte får någon försörjning.”

Sa´îd sade:

“Om han går med på att ge henne Khul´ förutsatt att hon varken får försörjning eller hushåll, är det tillåtet för honom att vägra henne försörjningen till skillnad från hushållet.”