Har en kvinna rätt att be skilsmässa om hennes make vill gifta om sig?

Publicerad: 2011-07-21
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/5412

 

Fråga: Har en kvinna rätt att be om skilsmässa om hennes make vill gifta om sig?

Svar: Om han gifter om sig hör det till Allâhs gåvor. Allâh har låtit honom göra det. Hon får emellertid be om skilsmässa om han missbrukar hennes rättighet. Om han inte är rättvis och  missbrukar hennes rättighet, har hon rätt till att be om skilsmässa. Men om han är rättvis med dem och lever upp till sin plikt, får hon inte be om skilsmässa. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den kvinna som ber mannen om skilsmässa utan något skäl kommer inte att få känna av doften av paradiset.”

Det är inte tillåtet att be om skilsmässa för att han gör något som Allâh har tillåtit. Det är tillåtet och lov och pris tillkommer Allâh och kanske till och med Sunnah. Hon har som sagt endast rätt till detta om han missbrukar hennes rättighet som Allâh har gett henne.