Har du varit gift eller är du gift?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Jag ska fria till en kvinna och undrar om jag måste underrätta henne om att jag har varit gift?

Svar: Vad finns det för nytta av att säga att du har varit gift? Eller är du gift? Om du är gift och hon inte vet om det, får du klargöra det för henne. Däremot behöver du inte berätta att du har varit gift.