Har dörren till kritik och beröm låsts?

Fråga: Har dörren till kritik och beröm (Djarh wa Ta´dîl) låsts eller är den öppen? Och om den är öppen – vem är då den lärde till det?

Svar: Kunskapen ”kritik och beröm” (Djarh wa Ta´dîl) finns. Men vilka är männen som förstår sig på kritik och beröm? Var är de? Vilket är deras fält? Att bara kritisera och fördöma och baktala folk och kalla det för ”kritik och beröm” är inte lämpligt.

Kritik och beröm berör den Hadîth-relaterade kunskapen och dess berättarkedjor så att man vet varifrån en hadîth kommer och vilken berättarkedja den har och vem som är dess män så att vi vet om den är autentisk och bekräftad från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Här hör kritik och beröm hemma, nämligen i Hadîth-läran.

Att använda sig av det för att sprida rykten, provocera och splittra människorna är inte kritik och beröm. Det är endast kritik. Detta kallar vi för ”kritik” och inte ”beröm”.