Har det rapporterats något om många rader i begravningsbönen?

Fråga: Har det rapporterats något om många rader i begravningsbönen? Vad är visheten bakom det?

Svar: Ja. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Det finns inte en död muslim som fyrtio män som inte avgudar något vid Allâhs sida ber begravningsbönen för utan att Allâh låter dem medla för honom.”1

Likaså har det rapporterats dygder om tre rader. Är det många bedjande som utgör tre rader som avses här eller är det tre rader i sig ehuru varje rad består av två personer? Det första alternativet verkar vara mest korrekt och Allâh vet bättre.

1Muslim (948).