Har dagens tre imamer Murdji’ahs åsikt om dagens makthavare?

Fråga: Är den ädle Shaykh Ibn Bâzs (rahimahullâh) åsikt om att inte göra Takfîr på den som låter bli att styra med det som Allâh har uppenbarat samt al-Albânîs och Ibn ´Uthaymîns (rahimahumullâh) åsikt denna tids Murdji’ahs åsikt?

Svar: Nej, det är inte Murdji’ahs åsikt. Domen för att inte styra med det som Allâh har uppenbarat är detaljerad.

1 – Om han dömer med något annat än det som Allâh har uppenbarat för att han anser att människostiftade lagar är lämpliga i dag till skillnad från föreskriften, är det tvivelsutan otro.

2 – Om han dömer med något annat än det som Allâh uppenbarat för att han anser att det är upp till honom i fall han vill döma med människostiftade lagar eller det som Allâh har uppenbarat därför att människostiftade lagar och det som Allâh har uppenbarat är på samma nivå, hädar han enligt samstämmigheten.

3 – Om han dömer med något annat än det som Allâh har uppenbarat för att han anser det vara tillåtet trots att han anser att det som Allâh har uppenbarat är bättre, hädar han enligt samstämmighet. Ty han har tillåtit ett styre med något annat än det som Allâh har uppenbarat, vilket är allmänt känt för att vara förbjudet.

4 – Om han dömer med seder och traditioner som beduiner gör, hädar han.

5 – Om han byter ut hela föreskriften till fullo, anser vissa lärda att han hädar därför att han har bytt ut religionen. Denna åsikt har Hâfidh Ibn Kathîr (rahimahullâh). Han klargjorde det. Samma åsikt valde Shaykh och Muftî Muhammad bin Ibrâhîm (rahimahullâh) i boken ”Tahkîm-ul-Qawânîn”. Andra säger att det måste klargöras för makthavaren först. Han kan vara okunnig, han kan ha ett tvivel. Denna åsikt har Shaykh Ibn Bâz (rahimahullâh) och Shaykh Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn. Detta är det femte fallet. Den som säger att han hädar gör så för att han anser att han har bytt religion. Detta gäller om allt i landet är ändrat och inte annars. Andra säger att han måste få reda på sanningen först. Detta har intet med Irdjâ’ att göra.

Fråga: Vad råder ni dem som anklagar dessa imamer för att vara Murdji’ah?

Svar: Jag råder dem att ångra sig inför Allâh och att de lär sig innan de talar. De är ålagda att lära sig innan de talar. De är ålagda att ångra sig inför Allâh för sina felaktiga ord och hålla sina tungor i styr så att de inte talar utan kunskap. Tal om Allâh utan kunskap är en av de största synderna. Allâh (subhânah) sade:

­قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ

”Säg: ”Min Herre förbjuder ingenting annat än skamlösa handlingar, både det som sker öppet och det som sker i hemlighet och [all annan] synd och orättmätigt våld. Och [Han förbjuder er] att sätta vid Allâh sida det som Han aldrig gett bemyndigande till och att påstå om Allâh det ni inte kan veta.””1

17:33