Har dagens Khawâridj blivit makthavare?

Fråga: Dagens Khawâridj har tagit makten i vissa länder. Anses de vara makthavare i de länderna sett till att deras angelägenhet har stabiliserats och lyckats via våld…

Svar: Deras angelägenhet har inte alls lyckats och stabiliserats. De har ingen stabilitet. När deras angelägenhet blir stabil börjar de först döda muslimerna och dem som håller fast vid sanningen och vägledningen. När de väl får fotfäste börjar de med dem. De är inte alls Ahl-ul-Hall wal-´Aqd1 som har tagit makten med våld. De ger och tar. De dödar och dödas. De är inga makthavare. De är upprorsmakare som skall likvideras. Muslimerna ser efter muslimerna och hatar de otrogna medan dessa människor hatar och skadar muslimerna och skonar de otrogna.