Här behövs ingen lärd för Takfîr

Fråga: I vårt land finns det ungdomar som säger att om de ser en person förtala Allâh, göra narr av Sunnah eller förnedra Qur’ânen utmed kunskap och avsiktligt, så gör de inte Takfîr på honom förrän en lärd gör det. Ingen annan skall göra Takfîr på denne…

Svar: Bröder! Dessa frågor är självklara. De behöver ingen lärd. Skall jag inte be förrän en lärd talar om för mig att be? Skall jag inte betala allmosa förrän en lärd säger åt mig att betala den? Skall jag inte förbjuda sprit förrän en lärd förbjuder den?

Dessa självklara frågor behöver inte den lärdes utslag. Om du hör en person förtala Allâh, säger vi att han är otrogen. Detsamma gäller personen som förnedrar Qur’ânen eller driver med islam utav kunskap och avsiktligt. Lekmännen får göra Takfîr på honom.

Fråga: Får vi peka ut honom?

Svar: Ja, peka ut honom. Vissa saker är självklara i religionen och som känns av den okunnige, lekmannen, nasarén och juden. Alla vet att de är från islam. Okunnigheten är en ursäkt inom oklara frågor, inte inom självklarheter och klara frågor.

En man lever exempelvis i det här landet eller i Algeriet och säger att han inte är ålagd att be eller att sprit inte är förbjuden. Dessa frågor är självklara. Han är otrogen. Han tillåter något förbjudet respektive förnekar något som välkänt i islam.