Här är det högt i tak och där är det inte

Vem som är bäst av ´Uthmân och ´Alî är ingen stor sak med tanke på att meningsskiljaktigheten är gammal bland Ahl-us-Sunnah1. Dock beskylls den oliktänkande för villfarelse när han prioriterar ´Alîs kalifat framför ´Uthmâns och säger att ´Alî hade mer rätt till det än ´Uthmân.

Värre än så är han som prioriterar ´Alîs kalifat framför Abû Bakrs och ´Umars respektive kalifat och anklagar dem för att ha behandlat honom orättvist. Märkligt nog såg jag en komisk sak då en person anklagade Abû Bakr och ´Umar för synd och orättvisa. Också ´Alî beskylldes för otro då han inte krävde sin rätt, ty tigning om rätt är otro. Kort sagt var alla kalifer otrogna enligt talaren.

De vilsna innovatörer som påstår att Abû Bakr och ´Umar var orättvisa mot ´Alî bin Abî Tâlib i kalifatfrågan ljuger. ´Alî bin Abî Tâlib själv lovade dem båda kalifatets trohetsed och offentliggjorde deras dygd.