Här är alla troende

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Qurrat-ul-´Aynayn bi Tawdhîh Ma´ânî ´Aqîdat-ir-Râziyayn, sid. 177-178

Abû Muhammad ´Abdur-Rahmân bin Abî Hâtim sade:

24 – Och att de innovativa Murdji’ah är vilsna.

FÖRKLARING

Det finns två sorters Murdji’ah:

1 – Extrema Murdji’ah i form av Djahmiyyah. De säger att tron utgörs bara av kännedom. Enligt deras definition är också judar, nasaréer, Farao, Satan och alla andra troende. Ty även de känner Allâh (´azza wa djall). Avgudadyrkarna känner Allâh. Hinduerna känner Allâh (´azza wa djall):

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ

”Säg: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”Allâh.” Och du skall säga: ”Skall ni då inte frukta?”1

Alla känner Allâh. Denna ideologi är alltså en klar villfarelse.

2 – Murdji’ah al-Fuqahâ’. Enligt dem utgörs tron av hjärtats bekräftelse och tungans tal. Handlingar inkluderas inte till tron. Bönen, allmosan, fastan, vallfärden, fromhet, gudsfruktan och annat – ingetdera är från tron.

Detta är en avvikelse från Qur’ânen och Sunnah. Alla handlingar hör til tron. Tron består ju av drygt sjuttio nivåer. Den högsta nivån är uttalandet att det inte finns någon sann gud utom Allâh, den lägsta nivån är borttagning av skadligheter från vägen. Enligt dessa människor är merparten av dessa drygt sjuttio nivåer i själva verket exkluderade från tron, ty de menar på att tron består bara av hjärtats bekräftelse och tungans tal. Det är riktigt sorgligt.

Till följd därav kallade han dem för ”vilsna”. Det är de tvivelsutan, både Murdji’ah i form av Djahmiyyah och de så kallade Murdji’ah al-Fuqahâ’. Alla är vilsna.

110:31