Har Allâh endast 99 namn?

Publicerad: 2010-03-01
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Sharh Lum´at-il-I´tiqâd, sid. 295

 

Fråga: Finns det någon princip för Allâhs härliga namn? Har Allâh endast nittionio namn som gör att den som räknar upp dem träder in i paradiset, vilket hadîthen säger?

Svar: Princip för Allâhs namn? Allt som bekräftas i Allâhs bok och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah, bekräftar vi. Och det som inte nämns i Boken och Sunnah skall vi varken neka eller bekräfta. Detta är principen.

Allâhs namn är inte begränsade. Det är bara Han som känner till dem alla. De nittionio namn, som gör att den som räknar upp dem – det vill säga känner till dem och handlar utmed dem – träder in i paradiset, är inte begränsade. Antal fordrar inte begränsning. Emellertid finns det nittionio namn som gör att den som räknar upp dem träder in i paradiset. Detta betyder att man känner till dem, tror på dem och handlar utmed dem.

Ingen annan än Allâh känner till Hans namn. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag ber Dig vid varje namn som Du har namngivit Dig Själv med eller som Du har uppenbarat i Din bok eller som Du har lärt någon av Din skapelse eller som Du har hållit dolt för Dig själv.”1

Frasen ”… eller som Du har hållit dolt för Dig själv” bevisar att Allâh har namn som endast Han (subhânahu wa ta´âlâ) känner till.

1 Ahmad (3712).