Har aldrig varit en ängel

Vad som tyder på att hadîthen är påhittad är Djibrîls fras:

”Måhända prövas jag som Iblîs prövades. Han var en ängel.”

Å andra sidan säger Allâh (´azza wa djall) i Qur’ânen:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

”Han tillhörde djinnerna och han trotsade sin Herres befallning.”1

Apropå Ibn ´Abbâs förklaring att Iblîs tillhörde lustgårdarnas änglaväktare, så är dess berättarkedja svag. Vad som annullerar den förklaringen ytterligare är att i Qur’ânen nämns det hur han skapades av eld. Samtidigt återberättade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att änglarna är skapade av ljus. Hur kan han då vara en ängel? Anledningen att han, tillsammans med änglarna, befalldes att göra Sudjûd till Âdam var att han liknade dem och dyrkade, sade Hâfidh Ibn Kathîr. Det har autentiserats att al-Hasan al-Basrî sade:

”Iblîs har aldrig varit en ängel. Han är grunden till djinnerna såsom Âdam är grunden till människorna.”

118:50