Har al-Ghudayyân avvisat Rabî´ al-Madkhalî?

Frågeställare: as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

al-Ghudayyân: Wa ´alaykumus-salâm wa Rahmatullâhi wa Barakâtuh.

Frågeställare: Må Allâh ge vår Shaykh liv! Hur mår du?

al-Ghudayyân: Må Allâh ge dig liv!

Frågeställare: Hur är din hälsa?

al-Ghudayyân: Hur står det till?

Frågeställare: Jag hoppas att du mår bra. Må Allâh bevara dig.

al-Ghudayyân: Mår du också bra?

Frågeställare: Lov och pris tillkommer Allâh.

al-Ghudayyân: Må Allâh ge dig liv!

Frågeställare: Shaykh! Må Allâh bevara dig. Jag har något att säga.

al-Ghudayyân: Ja?

Frågeställare: Det finns något som jag har velat berätta för dig.

al-Ghudayyân: Ja?

Frågeställare: Shaykh! Det finns en hemsida på internet.

al-Ghudayyân: Ja?

Frågeställare: De har med ditt namn där.

al-Ghudayyân: Vad?

Frågeställare: Det är en hemsida som de kallar för ”al-Atharî”.

al-Ghudayyân: Ja?

Frågeställare: De tar med [ditt namn] och säger att al-Ghudayyân avvisar den ene och den andre och att han avvisar Rabî´ för Irdjâ’ och han avvisar det ena och det andra.

al-Ghudayyân: Jag svär vid Allâh att jag inte har avvisat någon.

Frågeställare: Shaykh! De säger att du avvisar Shaykh Rabî´ på grund av Irdjâ’ och de koncentrerar sig…

al-Ghudayyân: Aldrig! Aldrig! Må Allâh förlänga ditt liv. Jag har inte avvisat någon.

Frågeställare: Fri är Allâh från brister. Må Allâh bevara dig. De koncentrerar sig på att förtala Shaykh Sâlih as-Suhaymî, Zayd al-Madkhalî och Ahmad an-Nadjmî.

al-Ghudayyân: Nej! Aldrig! Aldrig!

Frågeställare: De koncentrerar sig på al-Albânî och Shaykh Rabî´ och säger…

al-Ghudayyân: Nej! Nej! Må Allâh förlåta oss och dem. Vi har inget emot dem.

Frågeställare: Fri är Allâh från brister.

al-Ghudayyân: Må Allâh belöna dig väl. Tack.

Frågeställare: Må Allâh välsigna dig.

al-Ghudayyân: Må Allâh välsigna dig.

Frågeställare: Må du vara under Allâhs säkerhet.

al-Ghudayyân: Må Allâh bevara dig.