Har 1000 och är skyldig 1000

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/536)

740 – Jag frågade min fader om en man som har 1000 guldmynt och är samtidigt skyldig 1000 guldmynt. Han svarade:

Han behöver inte betala allmosa.”