Hänvisning till de lärda innan Takfîr

Takfîr är en fråga som kräver bekräftelse. Det kan hända att personen som gör Takfîr på människorna är okunnig och dömer folk okunnigt. Det kan hända att den dömde är okunnig och att han inte förtjänar domen förrän den klargörs för honom. Dessa frågor måste alltså bekräftas. De måste behandlas i lugn och ro. De måste hänvisas till de lärda. De lärda måste frågas om frågan och om respektive individ och hur denne skall dömas.

Detta är inte varje ny students och läsares befogenhet. De har ingen rätt att göra Takfîr på människorna och ta ut dem ur religionen när de inte vet vad som annullerar den. Frågan är alltså oerhört allvarlig.

Därför skall var och en som fallit i detta ångra sig inför Allâh (´azza wa djall), tiga om Takfîr, lära sig innan han uttalar sig, fråga de lärda och fundera över frågan. Han skall studera personens tillstånd och fråga sig om han är ursäktad eller inte. Dessa frågor behöver alltså detaljeras. De kräver förståelse inom religionen. Att du dödar en person – trots att ett orättvist dödande är en väldigt stor synd – är mildare än att du gör Takfîr på honom.