Hans ögon sov till skillnad från hans hjärta

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (7/3/1515-1516)

3557 – Anas (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Hans ögon sov till skillnad från hans hjärta.”

Rapporterad av al-Hâkim (2/431) via Ya´qûb bin Muhammad az-Zuhrî: ´Abdul-´Azîz bin Muhammad berättade för oss, från Sharîk bin ´Abdillâh bin Abî Nimr, från Anas (radhiya Allâhu ´anh). al-Hâkim sade:

Autentisk enligt Muslims villkor.”

Han avvisades dock av adh-Dhahabî som sade:

Ya´qûb är svag. Muslim återberättade inte honom.”

Denna hadîth var så känd bland Salaf att den inte behöver någon berättarkedja. Grunden till hadîthen återberättades av Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) som sade om profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) nattbön:

Därefter lade han sig och somnade så att han började snarka. Sedan gick han upp för att be Fadjr. Han bad utan att två sig.”

Rapporterad av al-Bukhârî, Muslim och andra. Hos al-Bukhârî, som för övrigt återberättar hadîthen via Sufyân, från ´Amr bin Dînâr, står det:

Vi sade till ´Amr: ”Folket säger att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ögon sover till skillnad från hans hjärta.”

Självklart syftade ´Amr på de följeslagare som han träffade, eller också stora efterföljare. Därför konstaterade Sufyân det och sade:

Det är ett drag som är typiskt för profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi har fått reda på att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ögon sov till skillnad från hans hjärta.”

Med en berättarkedja bestående av pålitliga återberättare rapporterade Ibn Abî Shaybah att Ibrâhîm sade:

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sov i moskén så att han snarkade. Sedan gick han upp och bad utan att två sig.”

Ibrâhîm är Ibrâhîm bin Yazîd an-Nakha´î, lärd efterföljare.

Alla dessa rapporteringar med avbrutna och reducerade berättarkedjor tillsammans stärker den aktuella hadîthen. Shihr bin Hawshab berättade att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

En dag kom en grupp judar till Allâhs profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Abûl-Qâsim! Tala om för oss sådant som bara en profet vet.” Han sade: ”Fråga mig vad ni vill.” Han nämnde deras frågor och hans svar, däribland att han sade till dem: ”Vet ni att denne olärde profets ögon sover till skillnad från hans hjärta?” De svarade: ”Vid Allâh! Ja.”

I en kortare version, men med en mer autentisk berättarkedja, sade de:

Berätta för oss om profetskapets kännetecken.” Han svarade: ”Hans ögon sover till skillnad från hans hjärta.”

Rapporterad bland annat av at-Tirmidhî som autentiserade den.