Handtvättning innan måltid

De lärde har delade åsikter om handtvättning innan måltid; vissa anser det vara rekommenderat till skillnad från andra. Exempelvis rekommenderades handlingen inte av Sufyân ath-Thawrî. Faktum är att han föraktade den, rapporterade Abû Dâwûd. Ibn-ul-Qayyim sade:

Båda åsikterna återberättas från Ahmad och andra. Den korrekta åsikten är att det inte är rekommenderat.”

Det vill säga om händerna är rena. Annars är det självklart att det är föreskrivet att tvätta händerna innan måltid. Så ska man förstå det al-Khallâl rapporterade från Abû Bakr al-Marrûdhî som sade:

Jag såg Abû ´Abdillâh (Imâm Ahmad) tvätta händerna innan och efter måltid fastän han var tvådd.”

Med andra ord är handtvättning ingen form av dyrkelse då det saknas autentiska hadîther som bevisar den. När det finns behov av att tvätta händerna blir det föreskrivet att tvätta dem och inte annars.