Handskakning och enrum med föräldrarnas mostrar och fastrar

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 595

Fråga: Får en man skaka hand eller vara ensam med sin moders moster och faster eller sin faders moster och faster?

Svar: Ja, tillsynes är det tillåtet.