Handskakning med kvinnor för kallets skull

Fråga: Vissa människor som besöker västerländska länder – och ibland kan det vara fromma människor och professorer från universitet – tar lätt på handskakning med främmande kvinnor. Deras argument är att inte skrämma iväg dem från islam, islams väldiga syften och mildhet. Vad säger ni?

Svar: Det finns inga kompromisser inom religiösa frågor. Vi skall inte kompromissa med dem. Låt honom kyssa henne också för att få henne till islam. Det går inte. Vi skall inte komma med egna saker för att få folk till islam. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var kallare och kallarnas ledare. Trots det rörde han aldrig vid en främmande kvinnas hand, vilket ´Â’ishah sade. Kvinnorna lovade honom tro och lydnad muntligt medan männen gjorde det också med handskakning. Detta är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. Om du vill kalla henne till islam skall du förklara islam för henne och att det inte är tillåtet att skaka hand med kvinnor. Förklara det för henne.