Handskakning med föräldrarnas morbror

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 594

Fråga: Är det tillåtet för en kvinna att skaka hand med sin faders eller sin moders morbror?

Svar: Ja. Mig veterligen är det inga problem, ty han är Mahram till henne.