Handskakning med det motsatta könet bakom skynke

Publicerad: 2010-12-04
Talare: ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: https://binbaz.org.sa/mat/289

 

Det är inte tillåtet att skaka hand med kvinnor som man kan gifta sig med oavsett om de är gamla eller unga och oavsett om mannen är ung eller gammal. Detta beror på prövning som berör dem båda. Det har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

”Jag skakar inte hand med kvinnor.”

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rörde aldrig vid en kvinna. De lovade honom tro och lydnad endast via tal.”

Det spelar inte heller någon roll huruvida de skakar hand med ett skynke emellan eller utan för att hadîtherna är allmänna och för att undkomma allt som leder till prövningar.