Handskakning efter bönen

Publicerad: 2010-07-29
Författare: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)
Källa: Madjmû´-ul-Fatâwâ (23/339)

 

Fråga: Vad är domen för att skaka hand efter bönen? Är det Sunnah eller inte?

Svar: Lov och pris tillkommer Allâh. Handskakning efter bönen är inte någon Sunnah utan innovation och Allâh vet bättre.