Handskakning är värre än blick

Ibn Mansûr sade till Abû ´Abdillâh [Ahmad bin Hanbal]:

”Föraktar du handskakning med kvinnor?” Han svarade: ”Jag föraktar det.”

Ishâq bin Râhûyah sade samma sak.

Muhammad bin ´Abdillâh bin Mihrân sade:

”En man frågade Abû ´Abdillâh om han får skaka hand med en kvinna varpå han svarade: ”Nej.” Han såg mycket allvarligt på saken. Då sade jag: ”Får han skaka hand med henne om han har tyg på handen?” Han svarade: ”Nej.” Mannen frågade: ”Om kvinnan är mahram då?” Han svarade: ”Nej.” Då sade jag: ”Om hon är hans dotter då?” Han svarade: ”Det är harmlöst om hon är hans dotter.”

Det finns alltså två rapporteringar från Ahmad om handskakning med kvinnor; förbud och föraktfullhet. Shaykh Taqiyy-ud-Dîn [bin Taymiyyah] valde den förbjudande åsikten och argumenterade med att vidrörning är värre än blick.