Handplockade åsikter för att undvika hårdhet

Fråga: Vad är domen för att säga att meningsskiljaktigheter i Fiqh-frågor är en nåd? [Oklart ljud]…

Svar: Meningsskiljaktigheter är ingen nåd. Meningsskiljaktigheter i sig är ingen nåd. Meningsskiljaktigheter i Fiqh-frågor för att komma fram till sanningen och lägga ned möda för att göra det är rekommenderat, nämligen att man kämpar för att komma fram till sanningen och bevisningen. Man skall inte nöja sig med individers åsikter om man klarar av att komma fram till sanningen. Människor som är berättigade till Idjtihâd är skyldiga att sträva efter sanningen och inte nöja sig med åsikter. Varenda en som är berättigad till Idjtihâd skall göra så. Det är inte tillåtet för denne att följa blint. Det är syftet. Meningsskiljaktigheter i Fiqh-frågor är alltså tillåtna så länge det strävas efter sanningen.

Att däremot ta till sig åsikter för att vara människorna till lags och lämna en annan Mudjtahids åsikt för att den inte stämmer överens med andras önskemål och för att de tycker att åsikten är för hård och att personen är livlös och så vidare är inte tillåtet. Det är inte tillåtet att ta de lärdas åsikter som behagar ens lust utan att forska efter bevisen och vad de är baserade på.