Handlingsböckerna vägs i Vågen

Det är böckerna i vilka handlingarna står nedskrivna som läggs i Vågen. Det är med dem som vågskålarna väger tungt eller lätt. Detta bevisas i hadîthen och Qur’ânen. Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ

”Och det finns de som vakar över er, ädla skrivare.”1

Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Det är handlingsböckerna som skall vägas.”

Om detta är bekräftat, så är böckerna materia. Allâh (ta´âlâ) kommer låta en av vågskålarna väga tyngre för att visa personens många handlingar med vilka han träder in i paradiset eller helvetet. al-Bukhârî och Muslim rapporterade:

”Därefter får han boken med handlingarna i.”

Likaså sade han:

”Då tas ett kort ut på vilket det står…”

Det tyder på en sann våg och att det som vägs däri är handlingsböckerna, vilket vi har klargjort.

1 82:10-11