Handlingen är inte paradisets pris

Handlingen är ett skäl till inträdet i paradiset och inte själva priset.

Så säger inte Mu´tazilah som menar att handlingen är paradisets pris. Varför säger de så? För att de anser att slaven skapar sina egna handlingar. Till följd därav anser de att Allâh är skyldig att föra in honom i paradiset. Om han gjorde goda handlingar åligger det Allâh att föra in honom i paradiset och om han gjorde dåliga handlingar åligger det Allâh att föra in honom i helvetet. Vi ber Allâh skydda oss mot denna villfarelse!

De har inget bevis för det i Allâhs ord:

ادْخُلُواْ الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

”Stig in i lustgården, [detta är belöningen] för era handlingar!”1

Handlingen är skälet till inträdet i paradiset och inte dess pris. Därför sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Ingen av er träder in i paradiset tack vare sin handling.” De sade: ”Inte ens du, Allâhs sändebud?” Han sade: ”Inte ens jag förutom att Allâh omger mig med Sin nåd och favör.”2

116:32

2al-Bukhârî (5673) och Muslim (2816).