Handling som blandas med ögontjäneri efterhand

Publicerad: 2011-04-22
Författare: Imâm Zayn-ud-Dîn bin Radjab al-Hanbalî (d. 795)
Källa: Djâmi´-ul-´Ulûm wal-Hikam, sid. 26

 

Angående handlingen som i början utförs för Allâhs skull och efterhand förorenas med ögontjäneri, råder det ingen oenighet om att det inte skadar handlingen om det endast är en idé som förkastas direkt. Men är handlingen ogiltig om ögontjäneriet skulle fullföljas eller är den opåverkad och belönas man för den? Enligt Ahmad och Ibn Djarîr at-Tabarî är Salafs lärda oeniga om det. De båda anser att den korrekta åsikten är att handlingen är giltig och att man belönas för den första avsikten. Samma åsikt har rapporterats från al-Hasan al-Basrî och andra.

Ibn Djarîr nämnde att denna oenighet berör endast handlingen vars slut hänger ihop med dess början, som bönen, fastan och vallfärden. Vad gäller handlingen vars slut inte hänger ihop med dess början, som Qur’ân-läsning, Dhikr, välgörenhet och spridning av kunskap, upphävs den så fort den blandas med ögontjäneri. I detta fall måste handlingen avses på nytt.