Handla på krita

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 265-266

1269 – Jag hörde Ahmad bli frågad om en man som tar varor från en livsmedelsaffär varefter han betalar summan efter ett tag. Han sade:

”Jag hoppas att det är harmlöst.”

Ahmad blev frågad om företeelsen räknas som handel där och då. Han svarade:

”Nej.”

1270 – Jag hörde Ahmad bli frågad om grannar som lånar bröd och jäst av varandra. Han svarade:

”Jag hoppas att det är harmlöst.”

1271 – az-Zubayr bin Bakkâr al-Madanî berättade för oss: Umm Kulthûm berättade för oss, från Safiyyah bint az-Zubayr bin Hishâm bin ´Urwah, från sin farfar Hishâm, från ´Â’ishah som sade:

”Vi frågade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om bröd och jäst som grannar lånar av varandra och sedan ger tillbaka dem, antingen mer eller mindre. Han svarade:

”Det är harmlöst. Det handlar om människors välfärd och åsyftar inte ränta.”