Händerna skall inte tas upp efter böneutropet och den obligatoriska bönen

Fråga: Finns det någon grund i föreskriften för att ta upp händerna i samband med åkallan efter den obligatoriska bönen och perioden mellan böneutropet och Iqâmah?

Svar: Nej. Händerna skall inte tas upp efter böneutropet. Man får be men utan att ta upp händerna. Det finns inget bevis för det. Detsamma gäller den obligatoriska bönen; han skall inte ta upp händerna efter den. Han får be utan att lyfta på händerna. Det finns inget bevis för det.