Händer i höjd med bröstet

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/297)

417 – Jag frågade min fader om mannen som ber Witr ska lyfta händerna. Han svarade:

Om han ska läsa Qunût i Witr, lyfter han händerna i höjd med sitt bröst.”