Handen på Qur’ânen

Fråga: Vad är domen för att lägga handen på Qur’ânen i samband med svordom?

Svar: Det är grundlöst. Qur’ânen skall inte nedvärderas i samband med svordom. Det finns inget bevis för det.