Handen på Qur’ânen vid svordom

Fråga: Får man lägga sin hand på Qur’ânen i samband med svordom?

Svar: Nej. Det finns inget bevis för det. Qur’ânen är inte till för svordomar. Det finns inget bevis för det.