Handelsförbud efter fredagsbönens andra bönekall

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (27)

Fråga: Hanâbilah (rahimahumullâh) säger att handelsförbudet efter fredagsbönens andra bönekall gäller bara folk som måste be fredagsbönen. Får jag då köpa något av en kvinna som sitter och säljer utanför moskén?

Svar: Men du måste ju be fredagsbönen. Du får inte köpa något. Gå till bönen. Du måste be fredagsbönen, men inte kvinnan. Däremot får en annan kvinna eller en resenär som inte är ålagd att be fredagsbönen köpa av henne. Det betyder dock inte att butikerna ska hålla öppet under fredagsbönen. Det är inte tillåtet.