Händelseförloppen i suran Yûsuf

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, s. 407

Allâh (´azza wa djall) sade:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ

”I deras berättelser ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd.”1

Sett till hur händelseförloppen i denna berättelsen förflyttas, hör den till de vackraste, klaraste och tydligaste berättelserna. Den ena prövningen efterträds av den andra, prövning övergår i gåvor och favörer, förnedring övergår i ära, ära övergår i förnedring, slaveri övergår i kungadöme, splittring och skingring övergår i enighet och gemenskap, sorg övergår i glädje, välfärd övergår i torka, torka övergår i välfärd, fattigdom övergår i rikedom och fördömning övergår i erkännelse – väldig är Han som har berättat den och därigenom förskönat den, klargjort den och förtydligat den!

112:111